WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 63

Kliknij, aby wejść na stronę!

Nasza szkoła:

  • wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe;
  • sprawiedliwie ocenia; uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania;
  • uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić;
  • pomaga uczniom uwierzyć w siebie; panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera;
  • przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie; uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury;